Webinars

I&T Kvartalsopdatering, juni 2023

141 visninger
29. juni 2023

På webinaret kan du møde Makrostrateg Henrik Arnfred og Investeringschef Thomas Fromm.

De giver en aktuel status på de finansielle markeder samt Investering & Trygheds bud på, hvordan man som investor kan ruste sig til de omskiftelige markeder.